Største fisk 2021    

 Største predator 19/20

 Største laks  7,7 kg
 Tyngste rev 7,60 kg  
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1500 gr 

Artikler

Denne siden benyttes for salg av fiskeutstyr

 

Ekstra informasjon