Største fisk 2022    

 Største predator 19/20

 Største laks  10,0 kg
 Tyngste rev 7,60 kg  
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1500 gr 

Fangsrapportene er i PDF format, PDF står for Portable Document Format, er et digitalt dokumentformat som er utviklet av Adobe Systems og introdusert i 1993. For å åpne pdf dokumenter trenger man en PDF viwer, har du ikke dette kan den lastes gratis ned fra Adobe sine nettsider.

alt

Følgende rapporter er tilgjengelig: 2022  2021 2020 2019 2018 2017

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2009 2008 2007 2006 2005 

Ekstra informasjon