Største fisk 2019    

 Største predator 18/19

 Største laks  10,1kg 
 Tyngste rev 8,27 kg 
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1560 gr 

Medlemsfordeler

Leirduer og skot i kartong til meget god pris !
Medlemspris Duer: 180,- pr krt. Skot: 440,- pr krt 
Ta kontakt med Morten eller Bernt.

 leirdue

 

Vik JFL har følgande utstyr for utlån til sine medlemmar:
Leirdue kastar
Kjøttkvern
Pølsestappar
Vakuumpakkar
Påleggsskjærar
Redningsvestar

Ekstra informasjon