Største fisk 2022    

 Største predator 19/20

 Største laks  10,0 kg
 Tyngste rev 7,60 kg  
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1500 gr 

Kort historikk fra 1976
Den 30.6. 1976 var det holdt skipingsmøte for Vik Sportsfiskarlag. Møtet vart i kommunestyresalen i Vik.
 
Disse var med på skipe laget:
Arne Hove, Aril Grønningen, Arne Skjerven, Erling Fjærestad, Arvid Martin Holen, Kåre Vange, Torleiv Seim, Harald Øvstegård, Trygve Tveit, Per E. Hansen, Ivar Tenold, Alv Sæbø, Reidar Hove, Knut Hovland, Ole Johnny Nilssen, Oddvar Linde, Henrik Sørdal, Vilhelm Berge, Sverre Holen, Anders S. Wold, Nils Tambs og Ivar Engan.


Laget sitt første styre var sammensatt slik:
Nils Tambs, formann
Oddvar Linde, nestformann
Olav Midlang, kasserar
Ivar Engan, sekretær
Arne Skjerven

Navnendring
I årsmøte 13. mars 1992 var det bestemt å endre navnet til Vik Jakt- og Fiskelag.
Det var vedtatt nye vedtekter for laget, stort sett i samsvar med standardvedtekter for fiskelag tilsluttet
Norges Jeger- og Fiskeforbund.


Det ”nye” laget sitt første styre var sammensatt slik:
Nils Jørgen Ulvund, formann
Ola Svendsen, nestformann
Arvid Engan, sekretær
Svein Inge Wold, kasserer
Omar Refsdal
Ingvar Vangsnes (leiar jaktutvalg)
Øivind Netland (leder fiskeutvalg).

alt

På NRK sine sider kan dere også lese litt om laksefiske i Vik

Ekstra informasjon