Største fisk 2022    

 Største predator 19/20

 Største laks  10,0 kg
 Tyngste rev 7,60 kg  
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1500 gr 

Småviltjakt på Vikafjellet

Vik Grunneigarlag administrerar jaktkort for småvilt i sone 2 og 3 på Vikafjellet.

Sesong 2023:    20. september - 23. desember 
Kun sesongkort.
Kr 300,- pr sone / Kr 500,- for begge sonene

Sone 2:Jaktområde i Stølsgrendene Sendedal, Fyrjane, Gravboten, Vollafjell,Kvandalen og Ovridsfjell.

Sone 3: Jaktområde i Stølsgrendene Tirrdalen, Rivedalen, Målsete, Fosse, Dueskaret, Grungen, Yngesdal og Skjellingen.

Gamle Trevaren i Vik sel jaktkort  send sms til 90108631 el 91705988.
Endeve Sport og Myrkdalen Hotell har også jaktkort for Vik Grunneigarlag.

Sonekart for småviltjakt i Vik

 

Ekstra informasjon