Største fisk 2022    

 Største predator 19/20

 Største laks  10,0 kg
 Tyngste rev 7,60 kg  
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1500 gr 

Vellykka Fiskesommer arrangement på Neset i Arnafjord
52 ungar fiska med stor iver i 2 timar, mykje fisk på land!
Grilling av pølser høyrer med, og etter premieutdeling for 
dei 3 lengste fiskane og den minste fisken i 2 aldersklassar,
fekk alle ungane is av Morten Nese:-)

 ><((((º>
fiskesommer 2015 premieutdeling frste og minste fisk

utdeling av is

<º))))><    ><((((º>

Ekstra informasjon