Største fisk 2019    

 Største predator 18/19

 Største laks  10,1kg 
 Tyngste rev 8,27 kg 
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1560 gr 

Denne siden benyttes for salg av fiskeutstyr

 

Ekstra informasjon