Største fisk 2019    

 Største predator 18/19

 Største laks  10,1kg 
 Tyngste rev 8,27 kg 
 Største aure freda 
 Tyngste mår 1560 gr 

Predatorkonkurranse 15/16 - Poeng totalt

Arve Helland 
-  520
Øystein Bjørk - 450
Øystein V. Voll
 - 400
 
 -  

Tyngste rev

Mats Sæterlid - 7,82 kg

Tyngste Mår

Øystein V. Voll  - 1680 gr

 

 

 

Ekstra informasjon