Største fisk 2018    

 Største predator 16/17

 Største laks 15,8 
 Tyngste rev 7,82 kg 
 Største aure 1,7 
 Tyngste mår 1680 gr 

Predatorkonkurranse 15/16 - Poeng totalt

Arve Helland 
-  520
Øystein Bjørk - 450
Øystein V. Voll
 - 400
 
 -  

Tyngste rev

Mats Sæterlid - 7,82 kg

Tyngste Mår

Øystein V. Voll  - 1680 gr

 

 

 

Ekstra informasjon