• Utskrift

Småviltjakt på Vikafjellet

Vik Grunneigarlag administrerar jaktkort for småvilt i sone 2 og 3 på Vikafjellet.

Sesong 2016:    20. september - 23. desember 
Kun sesongkort.
Kr 300,- pr sone / Kr 500,- for begge sonene

Sone 2:Jaktområde i Stølsgrendene Sendedal, Fyrjane, Gravboten, Vollafjell,Kvandalen og Ovridsfjell.

Sone 3: Jaktområde i Stølsgrendene Tirrdalen, Rivedalen, Målsete, Fosse, Dueskaret, Grungen, Yngesdal og Skjellingen.

Gamle Trevaren iVik sel jaktkort for sesongen 2016,
ring eller send sms til 90108631 el 91705988.
Endeve Sport og Myrkdalen Hotellhar også jaktkort for Vik Grunneigarlag.

Sonekart for småviltjakt i Vik