• Utskrift

Fangsrapportene er i PDF format, PDF står for Portable Document Format, er et digitalt dokumentformat som er utviklet av Adobe Systems og introdusert i 1993. For å åpne pdf dokumenter trenger man en PDF viwer, har du ikke dette kan den lastes gratis ned fra Adobe sine nettsider.

alt

Følgende rapporter er tilgjengelig:2020 2019 2018 2017

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

2009 2008 2007 2006 2005