• Utskrift

Vikja- elven har en strekning på ca 100m som er tilrettelagt bevegelseshemmede nede ved osen.

Underlaget er støpt og det er satt opp et lavt gjerde i dette området.

alt

Det er i tillegg gjort store endringer i kanalen som også gjør muligheten for fiske her.
Bilder fra "Nye kanalen" kan sees i vårt fotoarkiv

 Bevegelseshemmet har - 50% av full pris på fiskekort.
Se ordinære priser for fiskekort